Vissza a honlapra

 

Kedves Szülők!

 

Szeretnénk segíteni Önöknek abban, hogy az óvodából az iskolába való átmenetet az alábbi néhány információval könnyebbé tegyük.

 

Az alábbi linken: https://oktatas.ujbuda.hu/pedagogiai-intezmenyek/iskolak-ujbudai-iskolanyitogato lehet tájékozódni az Önkormányzati iskolák elérhetőségeiről illetve az egyes iskolák körzethatárairól.

 

A könnyebb rákereshetőség érdekében néhány iskola linkjét itt találhatják:

Budapest - Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája: http://fasor.hu/julianna/

Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola: http://www.rozsakertiskola.hu/

Baár - Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium: http://www.bmrg.hu/

Domokos Pál Páter Általános Iskola: http://www.sopronutiiskola.hu/

Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: http://www.bardosl-bp.sulinet.hu/

Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola: http://www.donboscoiskola.hu/new_site/main.html

Szent II. János Pál Iskolaközpont: https://www.janospal.hu/

 

 

Az óvodánkba az iskoláktól beérkezett szórólapokat és tájékoztatókat olvashatják:

 

-        Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola

-       Baár - Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

 

Mit jelent az iskolaérettség?

 

Az iskolaérettség azt jelenti, hogy a gyermek mind testileg, mind lelkileg (fizikálisan, pszichésen, szellemileg, szociálisan) megérett egy magasabb fokú terhelés elviseléséhez. A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordinációja és a finommotorikája. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével, készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik.

Az iskolába menő gyereknek a következő készségek szükségesek:  

-        általános tájékozottság a gyermeket körülvevő szűkebb és tágabb környezet dolgában (neve, lakcíme, szülei foglalkozása stb.)

-        el tudja helyezi magát időben és társadalmi környezetében (ismerje az évszakokat, napszakokat, napok változását)

-        kialakult dominancia és lateralitás- a jobb- baloldalak biztos ismerete

-        érett szerialitási készség (sorrendiség)

-        biztonságos tájékozódás a téri viszonyokban

-        érettség a vizuo-motoros koordinációban

-        stabil számfogalom a 7-es számkörben

-        érett nyelvi kifejező-kézség, és jó beszédértés (Képes-e magát árnyaltan kifejezni? Van-e türelme másokat meghallgatni? Tud-e kérdezni? Ezeket a sok mesehallgatás, verstanulás és beszélgetés fejleszti.)

-        érett pszichés szabályozás (ingerületi-gátlási folyamatok kontrollja, várakozni tudás, késleltetés képessége, veszteni tudás, kompromisszumkészség, monotónia tűrés, önuralom, reális önértékelés stb.)

-        érett szociális készségek: együttműködési készség, irányíthatóság, megfelelő önállóság, kortárs kapcsolatok érett alkalmazása stb. (Játszik-e közösségben? Bizalommal fordul-e a felnőttek felé? Elfogadja-e őket?)

-        tudjon szabályok szerint viselkedni a mindennapi életben, és a játékban egyaránt

-        stabil és tudatos mozgás-szabályozás - összerendezett elemi mozgás (a kúszás, mászás, lábujjon- sarkon- talpélen való járás, a szökdelés pontos kivitelezése könnyű írás- és olvasástanuláshoz vezet)

-        stabil, jó egyensúlyérzék (Ez a fejlett idegrendszerre utal, melynek hiánya figyelem-és magatartászavart okoz. Gyakoroljuk a vonalon járást, a „pincérkedést” tálcával stb.)

-        jó ceruzafogás (Az ehhez szükséges izmokat a csontosodási folyamat kezdete előtt sok gyurmázással lehet erősíteni.)

-        ajánlott, hogy elérje a gyermek a 120-130 cm-es magasságot és a 20-22 kg-ot (A kisebb gyermek gyakran fáradékonyabb társainál.)

-        elinduljon a fogváltás (Ez a csontosodás megindulását jelzi, ami az ülő- és állóképességgel van szoros összefüggésben.)

-        felismerje a rész-egész viszonyát (pl. kis részleteket megkeresni az egészen belül)

-        szétszedés és újra összerakás gyakorlata

-        képes legyen az egyik érzékszerv-csatornán nyert információt másik csatornára átfordítani (pl. mesét lerajzolni).

 

 

2015. novemberében óvodánkban két igen színvonalas és érdekes előadás hangzott el Filep Zoltántól  a Budapest - Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskola igazgatójától és Balogh Klárától, a Németvölgyi Általános Iskola tanítónőjétől az iskolaérettségről. Az általuk bemutatott prezentációkat tekinthetik meg.