"FEHÉR KAVICS"

 

Kelenföldi Református Óvoda

"...és adok néki fehér kövecskét és a kövecskén új név van felírva, amelyet senki nem ismer, csak az, aki kapja"

Jel.2,17

 

Köszöntő | Aktuális | Óvodánkról | Csoportjaink| Szolgáltatásaink | Galéria

 

 

 

Tisztelt Látogatóink!

 

Szeretettel köszönti Önt a "Fehér Kavics" Kelenföldi Református Óvoda

azzal a pár gondolattal, melyet óvodánkban mindenki magáénak vall:

 

Küldetésünk, hogy gyermekeinket a keresztyén értékrend alapján,

személyes hitünk és életünk példájával, legjobb tudásunknak megfelelően,

családias légkörben, a szülőkkel szorosan együttműködve neveljük.

 Olyan óvoda vagyunk, ahol domináns értékként jelenik meg

a hit, szeretet, elkötelezettség, megbízhatóság,

bátorság és a minőségi munkára való törekvés.

 

Takácsné Takaró Monika - intézményvezető

 

 

A 2016 / 2017 nevelési évünk igéje:

 

„Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből,

hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.

Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.

Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is.” 

(Filippi 2, 3-5)