Leírás: Leírás: D:\Dokumentumok\html\home\feherkavics.gif

"FEHÉR KAVICS"

 

Kelenföldi Református Óvoda

"...és adok néki fehér kövecskét és a kövecskén új név van felírva, amelyet senki nem ismer, csak az, aki kapja"

Jel.2,17

 

Köszöntő | Aktuális | Óvodánkról | Csoportjaink | Szolgáltatásaink | Galéria

 

 

Leírás: Leírás: D:\Dokumentumok\html\ovoda\terkep_feherkavics.jpgAz óvoda címe:

1119 Budapest, Albert u. 1

Tel: 1-371-1314

E-mail:   refovoda@feherkavics.hu


Leírás: Leírás: D:\Dokumentumok\html\gfx\kavicsok_elv.jpg

 

Az intézmény fenntartója: Budapest- Kelenföldi Református Egyházközség

 

Leírás: Leírás: D:\Dokumentumok\html\gfx\kavicsok_elv.jpg

 

Az intézmény alaptevékenységként ellátandó feladata:


Óvodai nevelés a hazai óvodai neveléstörténet értékeire,

a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve,

a református keresztyén pedagógiai elvekkel és hagyományokkal kiegészítve az országos Alapprogram alapján.

 

Az intézmény közoktatási feladatai:

 

-      egyéni és komplex képességfejlesztéssel alkalmassá váljanak az iskolai életre

-      egészséges életmód kialakítása, egészségvédelem, a gyermekek - fejlődéséhez szükséges környezet biztosítása

-      érzelmi nevelés (helyes önértékelés, értékrend)

-      értelmi nevelés (a világot, mint a teremtő Isten csodálatos művét ismerjék meg)

-      erkölcsi nevelés (a bibliai családmodell értékként épüljön be a személyiségükbe, helyes értékrend

 

Leírás: Leírás: D:\Dokumentumok\html\gfx\kavicsok_elv.jpg

 

DOKUMENTUMAINK:

-      Az óvoda házirendje: Házirend - érvényes 2013. január 1-től

-      Az óvoda pedagógiai programja: Pedagógiai Programja érvényes 2019. szeptember 1-től

-      Az intézmény szervezeti és működési szabályzata: Szervezeti és Működési Szabályzatérvényes 2017. december 1-től

-      Az intézmény panaszkezelési szabályzata: Panaszkezelési Szabályzat - érvényes 2017. december 1-től

-      Az intézmény Adatkezelési Szabályzata: Adatkezelési Szabályzat - érvényes 2018. február 1-től

-      Adatkezelési tájékoztató

-      Közzétételi lista a 2019 /2020 – as nevelési évre.

-      a 2011. évi CXC törvény 67.§ (8) bekezdése alapján nyilvánosságra hozzuk:

 a 2017-2022. nevelési időszakra vonatkozó vezetési programot és az ezzel kapcsolatosan kialakult véleményeket és a szavazás eredményét.

-        A „Fehér Kavics” Kelenföldi Református Óvodában tartott 2017. december 5-i intézményi tanfelügyelet megállapításai

 

 

Leírás: Leírás: D:\Dokumentumok\html\gfx\kavicsok_elv.jpg

 

Óvodánk rövid története:

 

2000 tavaszán merült fel a Kelenföldi Református Gyülekezetben egy óvoda üzemeltetésének terve.

 

Nyitott ajtó adott elénk Istenünk: a XI. kerületi Önkormányzat egy megürült bölcsődeépületet bocsátott rendelkezésünkre. A hatóságok által megkövetelt átalakításokra ősszel került sor. Az átalakítási munkákkal egy időben folyt a munkatársak, óvónők, dajkák megkeresése. Az óvodavezetői feladatokat Törökné Knáver Mária óvónő, a gyülekezet presbitere vállalta.

 

Óvodánk a nevét a Jelenések Könyvéből vett Ige alapján kapta:

"Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és új nevet, melyet senki sem tud, csak az, aki kapja." (Jel. 2,17)

 

A fehér kövecske, mely a Jézusban nyert új élet szimbóluma, emlékeztet bennünket az Úr Jézustól kapott feladatunkra:

"Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket."

 

A "Fehér Kavics" Óvoda 2001 januárjától napközis rendszerben fogadta a gyermekeket.

- 2001. áprilisától hangsúlyosabbá vált a gyermekek hívogatása

-  májusban 39 gyereket regisztrálhattunk, így ősszel 2 csoport indítása vált lehetségessé az épület két szárnyában

- az óvoda ünnepélyes megnyitójára 2001. szeptember 1-jén került sor, amelyen örömmel adott hálát a Kelenföldi Gyülekezet lelkipásztora, Takaró Károly püspök úr és a leendő óvodások szülei.

- A 2001/2002. tanévben két csoporttal, négy óvónővel és három dajkával folytatódott a munka

- 2002 augusztusában személyi változásra került sor. Az óvodavezetői feladatokat Takaró Monika vette át

- A 2002/2003. tanévben háromcsoportosra bővült óvodánk

- A 2003/2004. tanévben 7 óvónő, 4 dajka és 1 óvodatitkár látja el a teendőket

- 2006. tavaszán megkezdődött az óvoda új épületrészének átalakítása

- 2006/2007. tanévben már 4 óvodai csoport működik

- 2006. szeptemberére elkészült a "Fehér Kavics" Kelenföldi Református Óvoda tornaterme, áhítatos szobája, a hozzátartozó vizesblokkal és szertárral

- 2011. szeptemberében ünnepélyes keretek között adtunk hálát óvodánk 10 éves fennállásáért

- A 2012/2013-as tanévet első alkalommal zártuk ünnepélyes keretek között a Fenntartó templom gyülekezetének közössége előtt, ahol iskolába menő gyermekeink Takaró Károly Püspök Úr elbocsátó áldásával búcsúztak el.

- 2013. szeptember 1-től a bevezetésre került új közoktatási törvény szerinti dolgozói állománnyal működik óvodánk

- 2015. június 5-én Dr. Simicskó István - Sportért és ifjúságért felelős államtitkár, Újbuda parlamenti képviselője - jelenlétében és ft. Takaró Károly ny. Püspök Úr áldásával átadásra került műfüves focipályánk.

- 2015. szeptember 1-től a módosított Alapító Okiratnak megfelelően az óvodánkba felvehető maximális gyermeklétszám: 100 főre növekedett.

 

Reménységgel nézünk a jövő elé, bízva abban, hogy Isten továbbra is áldását árasztja az itt folyó szolgálatra.